جایگاه پارک علم و فناوری

پارك علم و فناوري دانشگاه صنعتی شریف: سازماني است وابسته به دانشگاه صنعتی شریف كه بوسيله متخصصان حرفه‌اي مديريت مي‌شود و هدف اصلي آن افزايش ثروت در جامعه مبتنی بر اخلاق حرفه‌ای و از طريق ارتقای فرهنگ نوآوري و رقابت سازنده ميان شركت­‌هاي فناور و مؤسسه‌هاي متکي بر علم و دانش است. براي دستيابي به اين هدف، پارك جريان دانش و فناوري را در ميان دانشگاه­‌ها، موسسه‌های تحقيق و توسعه، شركت­‌هاي خصوصي و بازار به حركت انداخته و مديريت مي‌كند و رشد شركت­‌هاي متکي برنوآوري را از طريق مجتمع‌های فناوری و نوآوری، مراكز رشد، مرکز کارآفرینی، تامین‌کنندگان خدمات، دفاتر نوآوری و فناوری صنایع، مراکز نوآوری و شتابدهنده‌های کسب و کار و فرآيندهاي زايشي تسهيل مي‌كند. پارك‌ همچنين خدمات مناسب ديگري به همراه فضاهاي كاري و تسهيلات باكيفيت بالا فراهم مي‌نمايند.

 

Copyright © 2012 Apycom jQuery Menus