برج فناوری طرشت با سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه، آب، خاک، توسعه (ساخت) در تقاطع بلوار صالحی و اکبری در زمینی به مساحت بیش از ۳۲۰۰ مترمربع و در زیربنای ۲۶۰۰۰ مترمربع احداث شده است. این برج ۱۲۰ واحدی با عاملیت پارک علم و فناوری شریف به شرکت‌‌های دانش‌بنیان متقاضی واگذار شده است. در بهار ۱۴۰۰ این برج به بهره‌برداری رسید و شرکت‌های دانش‌بنیان در آن مستقر هستند.
نکته حائز اهمیت درخصوص این پروژه که بزرگ‌ترین زیرساخت فناوری ناحیه نوآوری شریف خواهد بود، استفاده نشدن از اعتبارات دولتی است که نشان دهنده اهمیت مشارکت‌‌ بازیگران بخش خصوصی با یکدیگر می‌باشد. تحقق این امر با حمایت و تسهیل‌گری نهاد‌های عمومی همچون شهرداری تهران، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و هدایت پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف میسر شده است.