سازمان مادر: شرکت ارتباطات سیار (همراه اول)

حوزه فعالیت: فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه‌ای، شبکه‌های نوین، راهکارهای دیجیتال و هوشمندسازی

وبسایت: https://mci.ir/

دفتر نوآوری آزمایشگاه تحقیق و توسعه همراه اول

 

خدمات دفتر نوآوری:

  • اعطای گرنت‌های فناورانه جهت انجام طرح‌های پژوهشی
  • ارائه تجهیزات ذخیره‌سازی و پردازشی
  • سرمایه‌گذاری
  • برگزاری نشست‌های فناورانه تخصصی جهت بهره‌وری از اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری ناحیه نوآوری شریف
  • تعریف پروژه‌های مرتبط با نیاز سازمان مادر در راستای زنجیره ارزش این سازمان
  • بهره‌مندی از فرآیند ایده تا محصول و شتابدهی طرح‌های فناورانه و نوآورانه متناسب با حوزه کسب‌و کار همراه اول
مدیر دفتر نوآوری: وحید شاه‌منصوری (رئیس مرکز تحقیق و توسعه همراه اول)
خیابان آزادی، خیابان حبیب اللهی، خیابان قاسمی، بعد از کوچه گلستان، پلاک 65
٦6٠19٧99