صندوق سرمایه گذاری بهمن

شروع ناب به توسعه‌دهندگان فناوری‌های نو که اغلب دانشجویان تحصیلات تکمیلی، اساتید و تازه فارغ‌التحصیلان دانشگاه هستند کمک می‌کند با کسب مهارت‌های کارآفرینانه، مدل نهایی کسب و کار خود را بیابند و با شناخت بخش اصلی مشتریانشان و طی آموزش‌های نظری و عملی از طریق شرکت در کارگاه، برگزاری مصاحبه، کار فنی، مشورت و مذاکره، شانس خود را برای تبدیل شدن از یک تیم فناور به یک کسب و کار موفق بیازمایند.