زمینه فعالیت: خدمات تجاری‌سازی

سال تاسیس:

ایده محوری: شناسایی، جذب ایده و استعدادها در حوزه صنعت هوایی

وضعیت: پذیرش شده

وبسایت: ischallenge.ir

پیشران شتاب سحاب

فعالیت اصلی شرکت پیشران شتاب سحاب شناسایی، جذب ایده و استعدادها در حوزه صنعت هوایی است.

تهران، خیابان آزادی، ناحیه نوآوری شریف، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان هوا فضا، طبقه 4، مرکز نوآوری هوا فضا، واحد 402