زمینه فعالیت: کشاورزی ، فناوری ، زیستی و صنایع غذایی

سال تاسیس:

ایده محوری: توسعه دانش فنی و ساخت تجهیزات در زمینه اصالت سنجی و کنترل کیفیت غذا و دارو

وضعیت: پذیرش شده

وبسایت:

پارس سنجش نوآور شریف

فعالیت اصلی شرکت پارس سنجش نوآور شریف  در توسعه دانش فنی و ساخت تجهیزات در زمینه اصالت سنجی و کنترل کیفیت غذا و دارو است.

تهران، خیابان آزادی، ناحیه نوآوری شریف، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان هوا فضا، طبقه 7، مرکز نوآوری سلامت، اتاق 719