زمینه فعالیت: ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته

سال تاسیس:

ایده محوری: پایش، کنترل و مدیریت کیفیت آب به صورت آنلاین و پیوسته

وضعیت: پذیرش شده

وبسایت:

سنساب

آگاهی از روند تغییرات کیفی آب همراه با شناسایی عوامل اصلی آلودگی آن به منظور کنترل، حفاظت و بهبود منابع آب امری ضروری می باشد. به صورت سنتی، اندازه گیری پارامترهای کیفی آب مبتنی بر نمونه برداری در محل و ارسال نمونه ها به آزمایشگاه برای آنالیز می باشد. زمان بر بودن، سختی کار و هزینه ی بالا، از محدودیت های عمده ی این روش می باشند که سبب شده است داده های مورد اطمینان و کافی از کیفیت منابع آب دردسترس نباشد. برای جبران این محدودیت ها، سنساب استفاده از سنسورهای پیشرفته و بی سیم را توسعه می دهد. برای جمع آوری، بررسی و نمایش نتایج سنسورها، نرم افزار جامع بر مبنای  Internet Of Things (IOT) به کار گرفته می شود. به منظور شبیه سازی و پیش بینی کیفیت منابع آب، سنساب تلاش می کند با استفاده از داده ی سنسور ها، مدل سازی کیفی منابع آب را توسعه دهد.

تهران، خیابان آزادی، ناحیه نوآوری شریف، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری، واحد 214
09151151171