زمینه فعالیت: دارو و فرآورده های پیشرفته حوزه تشخیص و درمان

سال تاسیس:

ایده محوری: تولید کیت‌های آزمایشگاهی و بیوسنسورها

وضعیت: پذیرش شده

وبسایت:

زیستا ژن شریف

تهران، خیابان آزادی، ناحیه نوآوری شریف، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان هوا فضا، طبقه 7، مرکز نوآوری سلامت، اتاق 712 و 713
02122747952