زمینه فعالیت:

سال تاسیس:

ایده محوری: ارائه گزارش‌های پژوهشی و خدمات مشاوره‌ای تخصصی در حوزه بالادستی، میان دستی و پایین دستی صنعت نفت و گاز

وضعیت: پذیرش شده

وبسایت: petroview.ir

راهبران نفت‌نگر ایرانیان (پترو ویو)

حوزه فعالیت این شرکت ارائه گزارش‌های پژوهشی و خدمات مشاوره‌ای تخصصی در حوزه بالادستی، میان دستی و پایین دستی صنعت نفت و گاز است

تهران، طرشت، بلوار شهید تیموری، ناحیه نوآوری شریف، پلاک 180، پژوهشکده علوم و فناوری های انرژی شریف، طبقه اول، واحد 7