زمینه فعالیت: سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک

سال تاسیس: 1401

ایده محوری: ساخت کنترلرهای هوشمند سازی منازل

وضعیت: پذیرش شده

وبسایت: authouse.ir

خانه هوشمند

مشکل آبیاری در باغ ها و ویلاها و غیره ، تلفات بالای آب درابن بخش، آموزش ضعیف و مشکلاتی مانند ان ما را بر آن داشت تا در این مسیر به بررسی ساخت قطعات، جمع آوری پکیج های هوشمند سازی آبیاری و ساخت سایت و اپ قدم برداریم..

محصول ما شامل موارد زیر است:‌

پکیج ابیاری هوشمند (شامل کنترلرهای ریموت، تایمرها و ابزار ها و تجهیزات مربوط به هوشمند سازی ابیاری) + اپلیکیشن اجرا ( تخمین تعداد قطعات و انتخاب روش اجرا )

ارزش ایجاد شده در استارت اپ  ما با توجه به نیاز آبی کشورو کمبود آب  تعریف میشود.

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی به منظور تهیه بانک اطالعات راندمانهای آبیاری و تهیه نقشه جامع راندمان آبیاری در کشور، اقدام به جمعبندی نتایج مطالعات انجام شده درخصوص راندمانهای آبیاری در سطح کشور نموده است. در این بررسی، نتايج حاصل از بررسیهای مزرعهای در سامانه ها و شبکه های مختلف آبیاری (سنتی و پاییندست سده) در سطح کشور جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که راندمان کاربرد آب آبیاری در کشور از 22.5 تا 85.5 درصد متغير و ميانگين آن 56 درصد است.   آبياري قطره اي بالاترین راندمان را در میان انواع آبیاری داراست. تسهیل نمودن روند اجرا با اموزش و اماده کردن تجهیزات با کیفیت راهی برای صنعتی شدن فرایند ابیاری در کشورمان خواهد بود و موجب کاهش تلفات بآلای آب که بخش کشاورزس سردمدار مصرف آن است.

اپلیکیشن روش اجرا به همراه ارسال تجهیزات مورد نیاز دریک بسته  ایده ای برا ی ایجاد انگیزه و تسهیل کردن فرایند هوشمند سازی ابیاری است.

تهران، خیابان آزادی، ناحیه نوآوری شریف، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع فناوری استاد رضا روستا آزاد
02177926623