زمینه فعالیت: صنایع فرهنگی ، صنایع خلاق و علوم انسانی و اجتماعی

سال تاسیس:

ایده محوری: آموزش و آگاهی بخشی در حوزه آب و محیط زیست

وضعیت: پذیرش شده

وبسایت: waterhouse.ir

خانه آب سرزمین انرژی آریا

این شرکت در حوزه اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی، تولید محتوا و برگزاری نظرسنجی و پویش‌های اجتماعی در فضاهای حقیقی و مجازی و زیست‌بوم‌های نوآوری در حوزه‌های آب، محیط زیست، انرژی، مسایل اجتماعی و بازدیدهای علمی و تخصصی؛ توسعه و طراحی نرم‌افزارهای مربوط به حوزه‌های آب، محیط زیست و انرژی؛ برگزاری نشست‌های تخصصی، سخنرانی و میزگرد بصورت حضوری و مجازی در حوزه های آب، محیط زیست، انرژی، فعالیت می‌کند.

تهران، طرشت، بلوار شهید تیموری، ناحیه نوآوری شریف، پلاک 180، پژوهشکده علوم و فناوری های انرژی شریف، طبقه همکف، واحد 4