زمینه فعالیت: فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه ای

سال تاسیس:

ایده محوری: پلتفرم برای ورزش‌های گروهی

وضعیت: پذیرش شده

وبسایت:

جیم تایم

با توجه به پیشبینی‌های مربوط به پایان پاندمی کرونا و کم شدن محدودیت‌ها، شروع کلاس‌های ورزشی و برگشت مردم به سالن‌ها ناگزیر است. هدف ما ساماندهی به ورزش‌های گروهی در راستای افزایش سرانه ورزش و ارتقا سلامت جامعه است.

تهران، خیابان آزادی، ناحیه نوآوری شریف، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری