زمینه فعالیت:

سال تاسیس:

ایده محوری: تولید چسب چشمی

وضعیت: پذیرش شده

وبسایت: ordipharma.com

تولید مواد دارویی اردیبهشت

تهران، خیابان آزادی، ناحیه نوآوری شریف، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان هوا فضا، طبقه 7، مرکز نوآوری سلامت، واحد 719
02186054819