زمینه فعالیت: سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، لیزر و فوتونیک

سال تاسیس:

ایده محوری: سامانه هوشمندسازی مدیریت کشتی

وضعیت: پذیرش شده

وبسایت:

توسعه هوشمند پالیز

شرکت توسعه هوشمند پالیز به دنبال توسعه فناوری‌های مرتبط با صنایع دریایی است.  یعنی فناوری‌های مرتبط با کشتی، بندر، سکو، قفس ماهی و ربات‌های زیرسطحی. توسعه هوشمند پالیز یک شرکت دانش‌بنیان با دو محصول تایید شده است.

خیابان آزادی، خیابان حبیب ‏اله، ناحیه نوآوری شریف، خیابان قاسمی، کوچه گلستان، پلاک 1، ساختمان شماره هفت مرکز رشد، طبقه اول، اتاق 7/2