زمینه فعالیت:

سال تاسیس:

ایده محوری: صادارت محصولات و خدمات دانش بنیان

وضعیت: پذیرش شده

وبسایت:

توسعه فناوری ویرا تجهیز شریف

02166166205