زمینه فعالیت: کشاورزی، فناوری، زیستی و صنایع غذایی

سال تاسیس: 1400

ایده محوری: تولید و فرآوری جلبک اسپیرولینا در مقیاس انبوه برای مصارف حیوانی و انسانی

وضعیت: پذیرش شده

وبسایت: piruzom.ir

اسپیروزم

اسپیروزم در سال 1400 با همکاری تعدادی از دانشجویان مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف فعالیت خود را آغاز نمود که سعی دارد با تولید مکمل های طبیعی و فرآوری اصولی گام مهمی در افزایش بهره­ وری صنعت غذا و کاهش سوتغذیه بردارد. این تیم تلاش میکند تا با استفاده از دانش زیست فناوری، در زمینه تامین آمینواسیدهای ضروری مورد نیاز رشد، بصورت کاملا طبیعی و در مقیاس انبوه فعالیت نماید. همچنین در ادامه با فرآوری مناسب، مکمل­ های غذایی با داشتن اجزای ضروری را برای مصارف گوناگون ارائه نماید.

تهران، خیابان آزادی، ناحیه نوآوری شریف، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع فناوری استاد رضا روستا آزاد