گزارش شرکت آرسین تابش نگاران فناور در شبکه ایران کالا

شرکت آرسین تابش نگاران فناور که از شرکت‌های مستقر در مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف است، طی گزارشی به معرفی بخشی از محصولات و خدمات خود پرداخت. این واحد فناوردر حوزه اپتیک (بومی سازی تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته) فعالیت می‌کند.

 

در ادامه می‌توانید این گزارش را مشاهده فرمایید.