گزارش خبری شرکت زیر ساخت مرکز داده ارم

شرکت “زیرساخت مرکز داده ارم ” واحد فناور مستقر در مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف و فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و شبکه داده است که تولید دستگاه‌های خنک‌کننده مراکز داده، از محصولات اصلی و مهم آن به‌ شمار می‌رود.

در گزارش خبری تهیه شده، محصولات و خدمات این واحد فناور معرفی شده است.

 

در ادامه این گزارش را مشاهده فرمایید.