گزارش تصویری شرکت سلامت سینا در شبکه ایران کالاگزارش تصویری شرکت سلامت سینا در شبکه ایران کالا

 

شرکت توسعه فناوری های نوین سلامت سینا، مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، در گزارش تهیه شده در شبکه ایران کالا، خدمات و محصولات خود را معرفی می نماید. محصولات اصلی این شرکت مرتبط با حوزه نانو در جهت ایمن سازی در برابر امواج الکترومغناطیس است.

در ادامه می توانید این گزارش را مشاهده نمایید.