گزارش تصویری از شرکت آرسین تابش‌نگاران فناور

شرکت «آرسین تابش‌نگاران فناور» از شرکت‌های مستقر در مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف است که در حوزه «طراحی و ساخت تجهیزات پیشرفته اپتیک و الکترومکانیک (مجموعه فتوفریزر)» فعالیت می‌کند.

این واحد فناور از برگزیدگان سی و دومین دوره جشنواره خوارزمی ۱۳۹۷ است.