کارگاه آموزشی بازاریابی و فروش در بحران برگزار شد

کارگاه آموزشی بازاریابی و فروش در بحران  به مدت 16 ساعت در دی ماه سال جاری در برج فناوری شریف برگزار شد.

واحدهای فناور مستقر در پارک شریف که در شرایط اقتصادی فعلی دچار چالش‌های متعددی برای بازاریابی محصولات خود و فروش آنها به  بخش‌های مختلف خصوصی و دولتی هستند با توجه به نکات مطرح شده در این کارگاه از قبیل:

  • مدل تصمیم‌گیری صحیح
  • اقدامات مهم بازاریابی در محیط بحران
  • برنامه‌های تاثیرگذار سازمان بر فعالیت فروش
  • چهار نگرش مدیریت و تاثیر آن بر فعالیت سازمان
  • اهمیت شناخت انواع تقاضا
  • روش‌های تامین نیاز
  • طراحی سیستم فروش
  • وظایف اصلی مدیر فروش
  • مراحل فروش
  • استراتژی‌های پر کاربرد فروش

با نحوه مدیریت صحیح  بازاریابی و فروش در شرایط بحران آشنا شدند. ضمنا به علت استقبال زیاد شرکت‌‌کنندگان از تجربیات “آقای دکتر مسعود رجایی” مشاور و منتور شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان جلسه فوق‌العاده‌ای با عنوان “انتقال تجربه و بیان مسیر رشد فردی و کسب و کاری” ایشان در حاشیه این کارگاه برگزار شد.