پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف و بانک رفاه کارگران تفاهم همکاری امضا کردند

 

 

تفاهم نامه همکاری دو ساله فی مابین پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف و بانک رفاه کارگران روز یکشنبه ۲۵ شهریورماه با حضور جناب آقای مهندس دهبیدی پور رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه شریف و جناب آقای دکتر سهمانی مدیرعامل بانک رفاه، با هدف راه اندازی “دفتر نوآوری و فناوری بانک رفاه” و توسعه هر چه بیشتر تعاملات این دو سازمان به امضا رسید.

 

زمینه سازی برای ارائه خدمات متقابل بین زیست بوم کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و تسهیل‌گری در استفاده از ظرفیت های بلقوه سازمان‌ها از جمله مأموریت‌های “دفاتر نوآوری و فناوری صنایعِ” مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف می‌باشد که بنگاه‌های اقتصادی بزرگ با همکاری پارک نسبت به ایجاد این دفاتر اقدام می‌کنند.

طی این تفاهم نامه که در جلسه شورای برنامه‌ریزی بانک رفاه و با حضور اعضای هیئت مدیره بانک مطرح و منعقد شد؛ بانک رفاه اقدام به راه اندازی دفتر نوآوری در ناحیه نوآوری شریف کرده است و در نظر دارد منابع و تجارب خود را جهت توسعه و شکل گیری کسب و کارهای جدید در بستر پارک علم و فناوری دانشگاه شریف به کار گیرد.