ناحیه‌ی نوآوری شریف

پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۹۵ تأسیس شد تا با مدیریت یکپارچهی فعالیتهای زیستبوم نوآوری شریف، به توسعه‌ی کسبوکارهای فناور در مراحل مختلف رشد کمک نماید. این مجموعه، علاوه بر اقدامات نهادهای زیرمجموعه (مجتمع‌های فناوری، مرکز رشد، شتابدهنده و مرکز کارآفرینی)، با اجرای برنامه‌های مختلف حمایتی و مدیریت ظرفیت‌های دانشگاهی، در حال ایجاد منطقه‌ای ویژه برای حضور و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان در اطراف پردیس اصلی دانشگاه صنعتی شریف است. این منطقه با نام ناحیه‌ی نوآوری شریف، بین خیابان آزادی و سه بزرگراه شیخ فضل الله نوری، یادگار امام و جناح قرار گرفته و حدود ۲۵۰ هکتار وسعت دارد. تا کنون بیش از ۴۵۰ شرکت این منطقه را به عنوان محل استقرار خود انتخاب کرده‌اند. پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف به عنوان یک پارک دانشگاهی در نظر دارد تا با ایجاد تعامل دوطرفه و سازنده با بدنه‌ی علمی دانشگاه و بخش خصوصی توانمند، به بروز استعدادها و شایستگی‌های دانشگاهیان کمک کند و به یک الگوی ملی در زمینه‌ی توسعه‌ی پایدار و ارزش‌آفرینی در سطح جامعه تبدیل شود.