انتصاب جناب آقای مهندس مجید دهبیدی‌پور به عنوان رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

دکتر محمود فتوحی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف، در تاریخ شنبه ۵ خردادماه ۱۳۹۷  طی حکمی، جناب آقای مهندس مجید دهبید‌ی‌پور را به عنوان رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد. پیش از این، جناب آقای دکتر موحدی سرپرست پارک علم و فناوری بودند.