مهندس حمیدرضا حسینی، مدیر جدید شتاب‌دهنده شریف معرفی شد.مهندس حمیدرضا حسینی، مدیر جدید شتاب‌دهنده شریف معرفی شد.

روز سه‌شنبه ۳۰ مهرماه جلسه‌ای با حضور «دکتر محمدرضا موحدی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، مهندس مجید دهبیدی‌پور، رئیس پارک علم و فناوری شریف، دکتر محمد فخارزاده، مدیر مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته و دکتر حامد کاشانی، مدیر سابق شتابدهنده شریف» در مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف برگزار شد. دکتر موحدی در این جلسه ضمن تقدیر از حضور اثرگذار دکتر کاشانی در شتاب‌دهنده‌ شریف و فعالیت‌های موفقیت آمیز اعضای این مجموعه گفت: اگر در دانشگاه موفقیتی رقم می‌خورد حاصل فعالیت‌های ارزشمند شما جوانان است و نتیجه تلاش‌های شما باعث می‌شود دانشگاه صنعتی شریف در آینده در مسیر جدیدی حرکت کند. وی گفت: شتابدهنده یکی از عناصر بسیار کلیدی اکوسیستم نوآوری و فناوری دانشگاه صنعتی شریف است که توانسته است تفکرات جدید و خلاقانه‌ای را در این اکوسیستم ایجاد کند. دکتر موحدی خاطرنشان کرد؛ با تلاش‌هایی که توسط تمامی اعضای اکوسیستم نوآوری و فناوری دانشگاه صورت گرفته به دنبال ایجاد تفکرات نوین و اثربخش در این مجموعه هستیم و شاهد تحولات بزرگ و اثربخشی خواهیم بود. معاون پژوهشی دانشگاه ابراز امیدواری کرد که قطار نوآوری دانشگاه صنعتی شریف همچون گذشته در کشور پیشگام باشد و با سرعت و توان بیشتری در مسیر خود حرکت کند. مهندس مجید دهبیدی‌پور، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه نیز در این جلسه از تلاش‌های دکتر کاشانی در پیشبرد اهداف شتاب‌دهنده قدردانی کرد و گفت: دکتر کاشانی به همراه تیم شتاب‌دهنده توانستند این مجموعه‌ تازه تاسیس را به پایداری برسانند و به آن اعتبار دهند. وی «تعامل» را عامل اصلی موفقیت شتاب‌دهنده شریف دانست و تاکید کرد که این مجموعه باید برای گسترش تعاملات خود با واحدهای مختلف دانشگاه تلاش کند. مهندس حمیدرضا حسینی، فارغ التحصیل مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف است و پیش از این کارشناس دفتر انتقال فناوری معاونت پژوهشی دانشگاه بوده و اکنون به مدت ۲ سال به عنوان مدیر شتاب‌دهنده شریف منصوب شده است. شتابدهنده شریف اولین برنامه شتابدهی برخاسته از نهاد دانشگاه در ایران است که با هدف شتاب‌دهی به استارت‌آپ‌های شریفی (تیم هایی که حداقل نیمی از بنیان‌گذاران آن از دانشجویان یا فارغ‌التحصیلان دانشگاه شریف باشند) ایجاد شده است. شتاب دهنده شریف با ارائه خدمات مشاوره،کارگاه‌های آموزشی، تخصیص فضای کاری در دانشگاه، دسترسی به جامعه کارآفرینان و سرمایه گذاران و تامین نیاز مالی اولیه (تا سقف ۲۵ میلیون تومان) از استارت‌آپ‌ها پشتیبانی می‌کند.

روز سه‌شنبه ۳۰ مهرماه جلسه‌ای با حضور «دکتر محمدرضا موحدی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، مهندس مجید دهبیدی‌پور، رئیس پارک علم و فناوری شریف، دکتر محمد فخارزاده، مدیر مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته و دکتر حامد کاشانی، مدیر سابق شتابدهنده شریف» در مجتمع خدمات فناوری دانشگاه شریف برگزار شد.

دکتر موحدی در این جلسه ضمن تقدیر از حضور اثرگذار دکتر کاشانی در شتاب‌دهنده‌ شریف و فعالیت‌های موفقیت آمیز اعضای این مجموعه گفت: اگر در دانشگاه موفقیتی رقم می‌خورد حاصل فعالیت‌های ارزشمند شما جوانان است و نتیجه تلاش‌های شما باعث می‌شود دانشگاه صنعتی شریف در آینده در مسیر جدیدی حرکت کند.

وی گفت: شتابدهنده یکی از عناصر بسیار کلیدی اکوسیستم نوآوری و فناوری دانشگاه صنعتی شریف است که توانسته است تفکرات جدید و خلاقانه‌ای را در این اکوسیستم ایجاد کند.

دکتر موحدی خاطرنشان کرد؛ با تلاش‌هایی که توسط تمامی اعضای اکوسیستم نوآوری و فناوری دانشگاه صورت گرفته به دنبال ایجاد تفکرات نوین و اثربخش در این مجموعه هستیم و شاهد تحولات بزرگ و اثربخشی خواهیم بود.

معاون پژوهشی دانشگاه ابراز امیدواری کرد که قطار نوآوری دانشگاه صنعتی شریف همچون گذشته در کشور پیشگام باشد و با سرعت و توان بیشتری در مسیر خود حرکت کند.

مهندس مجید دهبیدی‌پور، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه نیز در این جلسه از تلاش‌های دکتر کاشانی در پیشبرد اهداف شتاب‌دهنده قدردانی کرد و گفت: دکتر کاشانی به همراه تیم شتاب‌دهنده توانستند این مجموعه‌ تازه تاسیس را به پایداری برسانند و به آن اعتبار دهند.

وی «تعامل» را عامل اصلی موفقیت شتاب‌دهنده شریف دانست و تاکید کرد که این مجموعه باید برای گسترش تعاملات خود با واحدهای مختلف دانشگاه تلاش کند.

مهندس حمیدرضا حسینی، فارغ التحصیل مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی شریف است و پیش از این کارشناس دفتر انتقال فناوری معاونت پژوهشی دانشگاه بوده و اکنون به مدت ۲ سال به عنوان مدیر شتاب‌دهنده شریف منصوب شده است.

شتاب‌دهنده شریف اولین برنامه شتابدهی برخاسته از نهاد دانشگاه در ایران است که با هدف شتاب‌دهی به استارت‌آپ‌های شریفی (تیم هایی که حداقل نیمی از بنیان‌گذاران آن از دانشجویان یا فارغ‌التحصیلان دانشگاه شریف باشند) ایجاد شده است.

شتاب دهنده شریف با ارائه خدمات مشاوره،کارگاه‌های آموزشی، تخصیص فضای کاری در دانشگاه، دسترسی به جامعه کارآفرینان و سرمایه گذاران و تامین نیاز مالی اولیه (تا سقف ۲۵ میلیون تومان) از استارت‌آپ‌ها پشتیبانی می‌کند.