فراخوان برج فناوری طرشت

 

باتوجه به اینکه برج فناوری هنوز در حال ساخت‌وساز است یک بخش مهم از فرآیندهای تکمیل این سازه، استفاده از ایده‌ها و طرح‌های فناورانه‌است. طرح‌هایی که بر بستر فناوری‌های نوظهور یا پیشرفته بوده و هرکدام به نحوی قابلیت پیاده‌سازی در برج فناوری طرشت را دارند.

به همین منظور فراخوانی برای جذب طرح‌های فناورانه طراحی شده است. طرح‌هایی که صرفا در قالب یک ایده یا در قالب محصولی فناورانه بیان می‌شوند.

ایده فناورانه شامل هر گونه راهکار خلاقانه و فناورانه است که می‌تواند در برج فناوری طرشت پیاده‌سازی شود. تاکید پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف بر این است که ایده شما «خلاقانه» و بر بستر «فناوری‌های نوین» باشد همچنین «قابلیت عملی‌شدن ایده» در برج فناوری هم وجود داشته باشد. این معیارها در انتخاب ایده برتر نقش زیادی دارند.

محصول فناورانه شامل هر گونه کالا، خدمت یا پروژه خلاقانه و فناورانه است که توسط یک شرکت یا تیم پژوهشی ارائه شده و می‌تواند در ساخت و بهره‌برداری از برج فناوری طرشت به کار گرفته شود. تاکید پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف بر این است که محصول شما «خلاقانه» و بر بستر «فناوری‌های نوین» باشد همچنین شرکت بتواند محصول خود را در بازه زمانی مناسب با توجیه مالی مشخص و قابل قبول در برج فناوری پیاده‌سازی کند. همچنین سوابق اجرایی شرکت یا تیم پژوهشی نیز نقش مهمی در انتخاب طرح دارد.

اگر چنانچه صاحب ایده خاص در این زمینه هستید می‌توانید فرم ایده را دانلود کنید و اگر صاحب محصولی فناورانه هستید فرم مربوط به محصول فناورانه را دانلود کنید. مهلت ارسال طرح ها تا ۲۰ آذرماه ۱۳۹۷ است.

بعد از تکمیل، فرم مورد نظر را به ایمیل زیر ارسال کنید. (در موضوع ایمیل قید شود: برج فناوری)

گر چنانچه صاحب ایده خاص در این زمینه هستید می‌توانید فرم ایده را دانلود کنید و اگر صاحب محصولی فناورانه هستید فرم مربوط به محصول فناورانه را دانلود کنید. مهلت ارسال طرح ها تا ۲۰ آذرماه ۱۳۹۷ است.

بعد از تکمیل، فرم مورد نظر را به ایمیل زیر ارسال کنید. (در موضوع ایمیل قید شود: برج فناوری)

techpark@sharif.ir

 

فرم ثبت نام محصول فناورانه

فرم ثبت نام ایده فناورانه