شرکت موبیکار و هوشمندسازی خودروها

شرکت بهدادتدبیر مبین آریا (موبیکار)، از شرکت های مرکز رشد پارک علم و فناوری شریف است که در حوزه طراحی و ساخت ردیاب و عیب یاب از راه دور انواع خودرو و هوشمندسازی خودرو فعالیت میکند.در واقع موبیکار یک شرکت پویا در زمینه ساخت سخت افزار و نرم افزارهای مرتبط با خودروهای متصل و اینترنت اشیا IoT است.

وبسایت موبیکار

در این گزارش خبری توضیحات و نحوه کارکرد محصول این شرکت را مشاهده می کنید.