شرکت سپنتاپلیمر شریف در اخبار صداوسیماشرکت سپنتاپلیمر شریف در اخبار صداوسیما

خبرگزاری صدا و سیما، مرداد ماه در بازدید و مصاحبه حضوری با مدیران شرکت “سپنتا پلیمر شریف”، از آخرین دستاوردها و فعالیت‌های این واحد فناور گزارشی تصویری تهیه کردند. در ادامه می‌توانید این گزارش خبری را مشاهده کنید

خبرگزاری صدا و سیما، مرداد ماه در بازدید و مصاحبه حضوری با مدیران شرکت “سپنتا پلیمر شریف”، از آخرین دستاوردها و فعالیت‌های این واحد فناور گزارشی تصویری تهیه کردند. در ادامه می‌توانید این گزارش خبری را مشاهده کنید.