گزارش تصویری از شرکت راد یاوران سروش(رادیس)

شرکت «راد یاوران سروش» از شرکت‌های مستقر در مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف است که در حوزه «ساخت درپوش‌های نانوکامپوزیت» فعالیت می‌کند.