سمینار آسیب‌شناسی شغلی با موضوع سفرهای خارجی و تخلیه تلفنی

زمان: چهارشنبه، ۶ تیرماه، ساعت ۱۶ الی ۱۸
مکان: طرشت، خیابان تیموری، پلاک ۱۸۰، پژوهشـــــکده علوم و فنون انرژی

ثبت‌نام: اعضای واحدهای فناور مستقر در پارک نیاز به ثبت‌نام قبلی ندارند. حضور حداقل یک نماینده از واحدهای فناور مستقر الزامیست.

درباره سمینار:

اکثر کشورها، به خصوص جوامع توسعه یافته برای ارتقاء سطح کیفی و کمی دانش خود تلاش می‌کنند تا حوزه منافع خود را در سایه اصول امنیتی و همچنین رعایت ضوابط حفاظتی افزایش دهند. این اصول نیازمند آموزش، توجیه و ترویج فرهنگ مربوطه می‌باشد تا بتوان از طریق این دانسته‌ها مجموعه افکار و اعمالی را که موجب ایجاد اطمینان می‌شود، بکار برد و برای رسیدن به این اهداف، آسیب‌ها، تهدیدها و خطرات را شناخت. اهمیت و کارکرد شرکت های دانش بنیان از منظر موضوعات تحقیقاتی و نیروی انسانی، ضرورت آشنایی با این موضوع به ویژه سفرهای خارجی و تخلیه تلفنی را خاطرنشان می کند.