نشست صمیمی مدیران شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی و مدیران پارک علم و فناوری شریف برگزار شد.

در راستای سیاست جدید پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف برای ارتباط بیشتر با صنایع و شرکت‌های بزرگ در کشور، نشستی در برج فناوری شریف با حضور مدیران شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی و مدیران پارک علم و فناوری شریف برگزار شد.

در این نشست دکتر طالبی رئیس پارک ضمن اشاره به قانون جهش تولید دانش‌بنیان، به توضیح زمینه‌های همکاری میان پارک علم و فناوری و شرکت‌های مستقر در ناحیه نوآوری شریف از طرفی، و شرکت‌های بزرگ صنعتی از طرف دیگر، در چارچوب این قانون و به ویژه با تاکید بر موضوع اعطای اعتبار مالیاتی به شرکت‌های صنعتی از محل اجرای طرح‌های تحقیق و توسعه پرداخت.

ایشان همچنین اظهار داشت که پارک علم و فناوری شریف این آمادگی را دارد که تجارب خود در زمینه راه‌اندازی اکوسیستم نوآوری را در اختیار شرکت‌های بزرگ قرار دهد تا این شرکت‌ها بتوانند با تاسیس مراکز نوآوری، ارتباط سازمان‌یافته‌تری با شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان داشته و روند نوآوری سازمانی خود را سرعت بخشند.

رییس پارک علم و فناوری دانشگاه شریف همچنین به کارویژه این پارک در معرفی طرح‌های توسعه‌ای به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری اشاره نمود که بر این اساس پارک می‌تواند تا 250 میلیارد تومان طرح را برای برخورداری از اعتبار مالیاتی به کارگروه ارزیابی این طرح‌ها معرفی و فرایند برخورداری شرکت‌‌ها از این اعتبار را تسهیل نماید.

همچنین در این نشست دکتر شاکری مدیر مطالعات استراتژیک و توسعه کسب و کار شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی، ضمن اشاره به سابقه و جایگاه این شرکت در صنایع نفت و گاز کشور، توانمندی‌های فنی این شرکت را تشریح نمود و به پرسش‌های مدیران پارک پاسخ گفت.