جلسه شورای پارک علم و فناوری شریف برگزار شد.

اولین جلسه شورای پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف در سال ۹۹ روز دوشنبه ۱۷ آذرماه با حضور اعضای شورا به صورت آنلاین برگزار شد.

در این جلسه آقای دکتر موحدی- معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف،

آقای دکتر فاطمی -معاون اداری و مالی دانشگاه صنعتی شریف،

آقای دکتر کشمیری- مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،

آقای مهندس دهبیدی‌پور- رئیس پارک علم و فناوری شریف،

آقای دکتر فخارزاده- مدیر مرکز رشد پارک علم و فناوری شریف،

آقای مهندس عظیم‌زاده- مدیر برنامه‌ریزی پارک علم و فناوری شریف و دبیر شورا

آقای دکتر روستا آزاد،آقای دکتر حبیبی و آقای دکتر ربیعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف حضور داشتند.

در ابتدای این جلسه، آقای مهندس دهبیدی‌پور، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، به تشریح برنامه‌ها و دستاوردهای پارک در سال جاری پرداختند. گزارشی در چهار سرفصل «برنامه‌های نهادی، برنامه‌های توسعه‌ای، برنامه‌های زیرساختی و تسهیلات و خدمات» به اطلاع اعضای محترم شورا رسید. پس از آن هر یک از اعضای شورا به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

از مصوبات این جلسه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 فضاهای طبقه منفی یک، بخشی از طبقه همکف و همین طور پشتِ‌بام برج فناوری طرشت به پارک علم و فناوری شریف تخصیص یافت. این فضاها می‌تواند در ارائه خدمات به مستقرین برج و همچنین واحدهای فناور مستقر در ناحیه مؤثر باشد.

پرداخت تسهیلات به واحدهای فناور مرکز رشد، برنامه و بودجه سال ۹۹ پارک و درآمدهای حاصل از انتفاع شرکت‌ها تصویب شد.