توضیحات تکمیلی آقای مهندس پارسا در خصوص احداث برج فناوری طرشت

ناحیه نوآوری شریف از طرح‌های جدید پارک علم و فناوری شریف است که درنظر دارد شرکت‌هایی را که در این ناحیه در اطراف دانشگاه استقرار دارند مشمول خدمات و پشتیبانی قرار دهد. تبدیل این پروژه به «برج فناوری طرشت» ذیل پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف با واگذاری و استقرار واحدهای برج توسط پارک و حمایت‌های معنوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حال انجام است. قرار است برج فناوری طرشت مکانی برای حضور شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور، استارت‌آپ‌های رو به رشد و دیگر بازیگران کلیدی فعال در اکوسیستم نوآوری و فناوری کشور باشد.

صحبت‌های «آقای مهندس مجید پارسا، عضو هیئت مدیره شرکت ساخت» در خصوص احداث برج فناوری طرشت و چگونگی پیشبرد روند پروژه را بشنوید.