تعامل شرکت‌های دانش‌بنیان و بازار بورس؛ دکتر ستاری: بازار سرمایه را حضور شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق تحول می‌بخشد

همایش شرکت‌های دانش‌بنیان بازار سرمایه و دورنمای آینده با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، فعالان شرکت‌های دانش‌بنیان برگزار شد.

سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس جمهوری در این مراسم با بیان این‌که رشد و رونق شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق، با حضور و نقش آفرینی این شرکت‌ها در بازار سرمایه شتاب بیش‌تری می‌گیرد، ادامه داد: خوشبختانه این رویکرد که مهم‌ترین وجه ارزش‌گذاری و معیار سنجش شرکت‌‌های دانش‌بنیان و خلاق، نوآوری و سرمایه‌ انسانی این کسب و کارها است، به مرور در حال ترویج است.

ستاری، حرکت در مسیر توسعه اقتصاد دانش بنیان و خلاق را یک مبارزه تمام عیار فرهنگی عنوان کرد و گفت: مبارزه با فرهنگ وارادتچی، خام فروش و نفت محور و به ویژه تفکرات ساختارها و رویکردهایی که با کارآفرینی مبارزه می کنند. در زیر سایه همین تفکر، دانشگاه ها جامعه و اقتصادی شکل گرفته است که با نوآوری اشتغال و خلق ارزش افزوده مقابله می‌کند.

رئیس بنیاد ملی نخبگان، با اشاره به اینکه می‌باید برای تغییر این تفکر می باید در یک میدان هم دل و همراه باشیم و برای موفقیت در این عرصه به یک زیست بوم نیاز داریم. اجزای این زیست بوم، چیزی جز سرمایه گذاری بخش خصوصی در پژوهش نیست.

وی با بیان این که سرمایه گذاری بخش خصوصی در پژوهش به کارآمدی و تولید محصول منجر می‌شود، ادامه داد: اگر می‌خواهیم به محصول برسیم باید زمینه و بستری فراهم شود تا بخش خصوصی در پژوهش سرمایه گذاری کند و این امر تنها با وجود یک زیست بوم مساعد برای سرمایه گذاری ممکن خواهد بود.

ستاری با تاکید بر این که رویکرد دانشگاه ها نسبت به سال های گذشته تحولی اساسی یافته است افزود: پارک های علم و فناوری زیرساخت‌هایی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی است. این که مراکز نوآوری نراکز رشد و شتابدهنده ها، مفاهیمی هستند که در دانشگاه‌ها پیاده سازی شده است و معنای همه آن ها، سرمایه گذاری بخش خصوصی در پژوهش است.

معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری، به ضرورت سرمایه گذاری برای تولید ارزش افزوده اشاره کرد و گفت: این رویکرد که صرفا به دارایی های فیزیکی نگریسته شود تفکر نادرستی است که باید جای خود را به تفکر دانش بنیان بدهد. امروز این فرهنگ به قدری توسعه یافته که بالغ بر ۷هزار شرکت دانش بنیان شکل گرفته است که سهمی بیش از ۴۰۰هزتر میلیارد تومان رسیده است که گواه از تحول فرهنگ و نقش درخور توجه این شرکت ها در اقتصاد باشد.

منبع اصلی خبر