بیان چالش‌های استارتاپ‌ها در پنجمین نشست طعم تجربه

پنجمین نشست طعم تجربه  روز دوشنبه 8 خرداد در برج فناوری شریف برگزار شد.

میهمان این نشست کارآفرین جوان و دانش آموخته مهندسی صنایع و مدیریت MBA دانشگاه صنعتی شریف و مدیرعامل شرکت تولیدی، بازرگانی رازین پلیمر راه ابریشم “آقای مهندس مرتضی هداوندی” بودند. ایشان کارآفرین برگزیده صنایع ملی پلیمر  در سال 1394 و دریافت‌کننده نشان امین‌‌الضرب از اتاق بازرگانی تهران در سال 1401 هستند.

 در این نشست ها که با هدف گپ و گفت و بیان چالش‌های استارتاپ‌ها و واحدهای فناور با کارآفرینان برتر طراحی شده است شرکت‌کنندگان به بیان مسائل و مشکلات پیش روی کسب و کار خود می‌پردازند و از تجربیات این کارآفرینان که خود نیز چنین مسیری را سپری نموده‌اند استفاده می‌کنند.