برگزاری کارگاه اصول مدیریت نیروی انسانی

کارگاه اصول مدیریت نیروی انسانی روز سه‌شنبه ۶ آذرماه ۹۷ در مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد. در این کارگاه که ویژه مدیران ارشد شرکت‌های کوچک، بنیان‌گذاران استارتاپ‌ها و مدیران نیروی انسانی بود، طی دوجلسه عناوین و سرفصل‌های ذیل مطرح و بررسی شد:

سرفصل‌های جلسه اول:

  • معرفی کارکردهای اصلی منابع انسانی
  • طراحی و اجرای فرایند جذب نیرو
  • ارزیابی عملکرد

سرفصل‌های جلسه دوم:

  • انگیزش نیروی انسانی
  • توسعه نیروی انسانی
  • جبران خدمت

مدرس این کارگاه سرکار خانم مهندس جعفری، کارشناس ارشد مهندسی مکانیک و کارشناس ارشد MBA-HR،  مدیرعامل موسسه مشاوره مدیریت آرنیک و عضو انجمن مشاوران مدیریت ایران است که در حوزه مشاوره مدیریت و نیروی انسانی فعالیت دارند.

در پایان جلسات، شرکت‌کنندگان سوالات خود را مطرح نمودند و به بحث و گفت‌وگو پرداختند.