برگزاری کارگاه آموزشی مکاتبات و ارتباطات اداری

کارگاه آموزشی مکاتبات و ارتباطات اداری در تاریخ 25ام دی‌ماه با حضور واحدهای فناور مستقر در پارک شریف در برج فناوری شریف برگزار شد.

مدرس این کارگاه آقای صادق فراهانی شرکت‌کنندگان را با نحوه نگارش صحیح و ویژگی‌های یک نوشته خوب و تاثیرگذار و مراحل تهیه نامه‌های اداری و اجزا و ارکان آن  آشنا نمودند. همچنین در این کارگاه به بررسی یک نمونه عملی و استاندارد از نامه‌های اداری پرداخته شد.