برگزاری کارگاه آشنایی با مدیریت هوشمندسازی ارتباط با مشتری

کارگاه آشنایی با مدیریت هوشمندسازی ارتباط با مشتری و کاربردهای عملی داده‌کاوی و هوش مصنوعی در سازمان‌های تجاری با استفاده از نرم‌افزارهای Vtiger و Microsoft Power BI، پنجشنبه ۲۴ آبان ماه در محل مرکز رشد پارک شریف برگزار شد.
در این کارگاه که توسط شرکت شریف پردازشگر دانش و با همکاری پارک شریف برگزار شد، پس از معرفی برنامه ها و مقدمه توسط دکتر شیخ محمدی، بخش اول مباحث نظری ارتباط با مشتری توسط دکتر طالاری ارائه شد. در ادامه دکتر کشاورز محمدیان به بررسی کاربردهای داده‌کاوی در سازمان‌های تجاری پرداخت و پس از جلسه پرسش و پاسخ، خانم مهندس مخبری و مهندس دوگانی به معرفی کاربردی نرم افزارهای Vtiger و Microsoft Power IB پرداختند.
در پایان این کارگاه که ویژه مدیران عامل و مدیران اجرایی شرکت‌های تجاری و شرکت‌های عضو پارک شریف بود، مجدد سوالات شرکت‌کنندگان مطرح و پاسخ داده شد.

 شرکت شریف‌پردازشگر دانش، از واحدهای فناور مستقر در پارک شریف می‌باشد که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای فعالیت می‌کند.