برگزاری سومین جلسه شورای پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف

سومین جلسه شورای پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، روز یکشنبه، اول مهرماه سال جاری با حضور جمعی از اعضای این شورا و نهادهای وابسته با موضوع ارائه گزارش عملکرد و برنامه‌های پارک علم و فناوری در محل دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.

در ابتدای این جلسه، مهندس دهبیدی پور، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، به تشریح عملکرد پارک علم و فناوری شریف و مراکز وابسته به آن شامل مرکز کار آفرینی، شتابدهنده و مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف پرداخت و آماری مبتنی بر استقرار۴۶ شرکت در مرکز رشد و ۲۵ شرکت در پارک ارائه داد که از شرکت‌های پارک، دو واحد آن تأمین کننده خدمات می‌باشند. وی در ادامه مروری برآغاز فعالیت زیست بوم نوآوری شریف از سال ۷۹، اخذ مجوز مرکز رشد در سال ۸۲ و افتتاح صندوق توسعه صادرات در سال ۸۸ داشته و همچنین از افتتاح  اولین و تنها واحد نوآوری با حمایت بانک رفاه در آینده‌ای نزدیک خبر داد.


بخش بعدی سخنرانی جلسه به ساختار مالی پارک شامل گزارشی از فعالیت‌‌های مالی سال جاری و تدوین برنامه مالی سال ۱۳۹۷ اختصاص یافت و عقد قرارداد با شرکت همکاران سیستم از جمله اقدامات صورت گرفته در راستای اهداف مالی پارک برشمرده شد.

حمایت پارک از برگزاری رویدادها، گسترش و ترویج راه‌اندازی مدرسه اشتغال در سایر دانشگاه‌ها و معرفی فعالیت‌های شتابدهنده شریف از دیگر نکاتی بود که در این جلسه مطرح شد.

در پایان، حاضرین در جلسه به بحث و تبادل نظر پرداختند و پیشنهادات خود را در خصوص موضوعات ارائه شده در جلسه مطرح نمودند.