برگزاری اولین جلسه شورای پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف در سال ۹۸اولین جلسه شورای پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف در سال ۹۸

اولین جلسه شورای پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف در سال ۹۸ روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه با حضور اعضای شورا در دفتر ریاست دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
در این جلسه
آقای دکتر فتوحی –ریاست دانشگاه صنعتی شریف،
آقای دکتر موحدی- معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف،
آقای دکتر کشمیری- مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ،
آقای مهندس دهبیدی‌پور- رئیس پارک علم و فناوری شریف،
آقای دکتر فخارزاده- رییس مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته
آقای دکتر مختاری-مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی شریف
آقای دکتر حبیبی و دکتر روستا آزاد از اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
و آقای دکتر منادی نماینده شرکت همراه اول
حضور داشتند و گزارش عملکرد پارک در سال ۹۷ و برنامه های پارک برای سال ۹۸ به اطلاع اعضای شورا رسید.
در ابتدای این جلسه، مهندس دهبیدی پور، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف به تشریح عملکرد پارک و مراکز وابسته به آن شامل مجتمع‌های فناوری، شتابدهنده و مرکز رشد پرداختند. استقرار ۱۰۵ واحد فناور، برنامه های توسعه ای ناحیه نوآوری شریف، افتتاح مرکز نوآوری فناوری های هوشمند شهری و پیشرفت پروژه برج فناوری طرشت از جمله مهم ترین اقدامات پارک بودند.
در ادامه جلسه به ساختار مالی و اداری، گزارش مالی سال ۹۷ و تدوین برنامه مالی سال ۱۳۹۸ پارک پرداخته شد.
در پایان، حاضرین در جلسه در خصوص برنامه‌های پارک به بحث و گفتگو نشستند.اولین جلسه شورای پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف در سال ۹۸ روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت‌ماه با حضور اعضای شورا در دفتر ریاست دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

در این جلسه

آقای دکتر فتوحی –ریاست دانشگاه صنعتی شریف،

آقای دکتر موحدی- معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شریف،

آقای دکتر کشمیری- مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ،

آقای مهندس دهبیدی‌پور- رئیس پارک علم و فناوری شریف،

آقای دکتر فخارزاده- رییس مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته

آقای دکتر مختاری-مدیر دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه صنعتی شریف

آقای دکتر حبیبی و دکتر روستا آزاد از اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

و آقای دکتر منادی نماینده شرکت همراه اول

حضور داشتند و گزارش عملکرد پارک در سال ۹۷ و برنامه های پارک برای سال ۹۸ به اطلاع اعضای شورا رسید.

در ابتدای این جلسه، مهندس دهبیدی پور، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف، به تشریح عملکرد پارک  و مراکز وابسته به آن شامل مجتمع‌های فناوری، شتابدهنده و مرکز رشد پرداختند. استقرار ۱۰۵ واحد فناور، برنامه های توسعه ای ناحیه نوآوری شریف، افتتاح مرکز نوآوری فناوری های هوشمند شهری و پیشرفت پروژه برج فناوری طرشت از جمله مهم ترین اقدامات پارک بودند.

در ادامه جلسه به ساختار مالی و اداری، گزارش مالی سال ۹۷ و تدوین برنامه مالی سال ۱۳۹۸ پارک پرداخته شد.

در پایان، حاضرین در جلسه در خصوص برنامه‌های پارک به بحث و گفتگو نشستند.