برنامه پارک علم و فناوری شریف جهت توسعه ناحیه نوآوری شریف

توضیحات «آقای مهندس مصطفی شکیبا، مدیر توسعه زیرساخت پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف» در خصوص برنامه‌های پارک برای توسعه ناحیه نوآوری شریف را بشنوید.