پارک علم و فناوری شریف در شبکه چهار سیما

خبرنگاران برنامه تلویزیونی فناوران دانش اردیبهشت ماه به دانشگاه صنعتی شریف آمدند و به سراغ واحدهای فناور پارک علم و فناوری رفتند و از آخرین دستاوردها و فعالیت‌های فناوری دانشگاه شریف گزارش تهیه کردند. در این لینک می‌توانید گزارش کامل را مشاهده کنید.