بازدید دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان از شرکت سلامت سینا مستقر در پارک شریف

در این بازدید دانشجویان در مورد تکنولوژی‌های بکار رفته در این محصولات پرسش‌های خود را مطرح کردند. همچنین تجربیات مدیران این شرکت در مورد کارآفرینی و نحوه‌ی شروع یک کسب‌وکار نیز در اختیار بازدیدکنندگان قرار داده شد.