اولین رویداد فینوتاک با موضوع تامین مالی تولیدات فناورانه

شرکت سپهربوم راد از واحدهای فناوری مستقر در پارک علم وفناوری شریف، رویدادی با موضوع تامین مالی تولیدات فناورانه برگزار خواهد کرد و  خدمات خود را در زمینه تامین مالی طرح‌ها و ارائه مشاوره‌های مالی و سرمایه‌گذاری و فرایندها معرفی می‌کند این رویداد 23 مرداد با حضور مسئولین نهادهای مالی مرتبط مثل صندوق ضمانت صنایع کوچک و سازمان بورس در برج فناوری شریف برگزار می‌شود.
(شرکت در این رویداد رایگان است)