اطلاعیه پارک علم و فناوری شریف درباره شرکت فراجهش ویرا

بدینوسیله به اطلاع می‌رساند مهلت استقرار شرکت «فرا جهش ویرا» با نام تجاری سپتک (septech) در مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه شریف در تاریخ 10 آذر 1399 به پایان رسیده است. بدیهی است بعد از این تاریخ، شرکت یادشده عضو پارک نبوده و هیچ گونه رابطه‌ای  بین این شرکت و پارک علم و فناوری شریف وجود ندارد و استفاده این شرکت از لوگوهای دانشگاه و پارک علم و فناوری شریف غیر قانونی بوده و مسئولیت حقوقی بر آن مترتب است.

   لازم به ذکر است شرکت‌های عضو پارک علم و فناوری شریف، هویت حقوقی کاملاً مستقلی دارند و مسئولیت تمامی خدمات و محصولات ارایه شده توسط آنها بر عهده خودشان است. مخاطبان و مشتریان شرکت‌های پارک علم و فناوری، در زمینه عقد قرارداد، خرید محصول/خدمت و برقراری هر گونه رابطه کاری یا تجاری، باید تمام بررسی‌های فنی، حقوقی و کسب و کاری را به دقت انجام دهند و در این خصوص پارک هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.