نشانی: تهران، طرشت، میدان شهید تیموری، به سمت بزرگراه شیخ فضل الله نوری، خیابان لطفعلی خانی، کوچه پارس، پلاک ۱۵، طبقه یک، واحد ۲

کد پستی : ۱۴۵۹۸۵۳۴۰۱

پست الکترونیک:   techpark@sharif.ir   

تلفن:  ۶۶۵۳۰۶۴۲-۰۲۱،   ۶۶۵۳۰۶۹۲ -۰۲۱، ۶۶۵۳۰۵۷۶ -۰۲۱

فکس: ۶۶۵۳۰۵۴۵-۰۲۱