نشانی: تهران، ناحیه نوآوری شریف، بلوار صالحی، تقاطع اکبری، برج فناوری طرشت، طبقه همکف، واحد 4

کد پستی : 1459965183

پست الکترونیک:   techpark@sharif.ir   

تلفن:  91072194-021،  91072195 -021

فکس: 91072196-021