نشانی: تهران، طرشت، میدان شهید تیموری، به سمت بزرگراه شیخ فضل الله نوری، خیابان لطفعلی خانی، کوچه پارس، پلاک ۱۵، طبقه یک، واحد ۲

کد پستی : ۱۴۵۹۸۵۳۴۰۱

پست الکترونیک:   techpark@sharif.ir   

تلفن:  ۶۶۵۳۰۶۴۲-۰۲۱،   ۶۶۵۳۰۶۹۲ -۰۲۱، ۶۶۵۳۰۵۷۶ -۰۲۱

فکس: ۶۶۵۳۰۵۴۵-۰۲۱

شماره تماس‌های ستاد پارک علم و فناوری (شماره‌های ۶۶۵۳۰۶۹۲-۰۲۱ و ۶۶۵۳۰۶۴۲-۰۲۱)

سمتنامداخلی
رئیس  مجید دهبیدی‌پور۱۰۰
مدیر برنامه‌ریزی احسان عظیم‌زاده۱۰۰
مسئول دفترمریم گرامی‌نژاد۱۰۰
مسئول دبیرخانهمرتضی عسگری۱۰۱
مسئول امور مالی و پشتیبانیجواد مختارزاده۲۰۵
کارشناس مالیندا مسعودی۲۱۰
کارشناس پشتیبانیحسن طاعتی۲۰۱
کارشناس روابط عمومیسارا ایوبی۱۰۶
کارشناس پذیرشسپیده محمودی مقدم۱۰۹
کارشناس امور ناحیه نوآوری شریفعلیرضا جعفر۱۰۷
طراح گرافیکعلیرضا آقایی۱۱۲

شماره تماس‌های ستاد مرکز رشد (شماره تلفن ۶۶۰۱۲۸۹۸-۰۲۱ و ۶۶۱۶۵۱۹۳-۰۲۱)

سمتنامداخلی
مدیر مرکز رشد دکتر محمد فخارزاده۱۰۱
مسئول دفتر مرکز رشد ۱۰۱
مسئول روابط عمومی مرکز رشدمینا اسماعیلی۱۱۱
کارشناس پذیرش مرکز رشدرضا محمودی۱۰۹

شماره‌های تماس‌ ستاد شتاب‌دهنده (شماره تلفن ۶۶۱۶۶۲۰۶ -۰۲۱ و ۶۶۱۶۶۲۴۹-۰۲۱)

سمتنامداخلی
مدیر شتاب‌دهنده سید حمیدرضا حسینی۶۶۱۶۶۲۴۹
مسئول دفترسپیده پیروزنیا۶۶۱۶۶۲۴۹
کارشناس پذیرشمونا شفیعی۶۶۱۶۶۲۰۶