تلفن 021-66530642

ایمیل techpark@sharif.ir

لینکدین پارک علم و فناوری در لینکدین

phone : 021-66530642

fax : 021-66530545

linkedIn : linkedIn

تماس با ما

نشانی: تهران، طرشت، میدان شهید تیموری، خیابان لطفعلی خانی، کوچه پارس، پلاک ۱۵

کد پستی : ۱۴۵۹۸۵۳۴۰۱

پست الکترونیک:   techpark[at]sharif.ir   

تلفن: ۶۶۵۳۰۶۴۲ (۰۲۱) – ۶۶۵۳۰۶۹۲ (۰۲۱)

سرکارخانم گرامی‌نژاد (مسئول دفتر) : داخلی ۱۰۰

فکس: ۶۶۵۳۰۵۴۵ (۰۲۱)

 

 

شتابدهنده (ستاک) شماره تلفن
مسئول دفتر و امور اداری ۶۶۱۶۶۲۰۶
۶۶۱۶۶۲۴۹
مرکز رشد شماره تلفن
پذیرش و روابط عمومی ۶۶۰۱۲۸۹۸
۶۶۱۶۵۱۹۳-۴

شماره تماس‌های ستاد پارک علم و فناوری (شماره تلفن ۶۶۵۳۰۶۴۲-۰۲۱)

سمت نام شماره تلفن داخلی
مسئول دفتر سرکار خانم گرامی ۱۰۰
مسئول دبیرخانه سرکار خانم حق‌وردی ۱۰۱
رئیس جناب آقای دهبیدی‌پور ۱۰۰
مدیر برنامه ریزی جناب آقای عظیم‌زاده ۱۰۲
کارشناس پذیرش و روابط عمومی سرکار خانم ایوبی ۱۱۳
کارشناس پشتیبانی جناب آقای سعادت ۱۱۱
کارشناس امور ناحیه نوآوری شریف جناب آقای جعفر ۱۰۷
کارشناس امور سازمان‌های همکار جناب آقای صدرافشاری ۱۰۹
کارشناس اجرایی جناب آقای کشمیری ۲۰۲
جناب آقای محمدی ۱۱۰