واحد امور سرمایه گذاری

جذب سرمایه و تأمین مالی برای شرکت‌های نوپای فعال در حوزه فناوری یک اهرم مهم برای رشد و  توسعه کسب وکارشان است. از آن‌جایی‌که بنیان‌گذاران این کسب‌وکارها در حوزه توسعه تکنولوژی خبره‌اند، در مباحث مربوط به توسعه کسب‌وکار و تأمین مالی نیازمند همراهی و تسهیل‌گری هستند. واحد امور سرمایه‌گذاری پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف با هدف ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اکوسیستم نوآوری و فناوری دانشگاه صنعتی شریف به سرمایه‌گذاران از یک سو و تسهیل‌گری امور مرتبط به تأمین مالی و شراکت با صنایع، نهادهای بخش خصوصی و دولتی، برای واحدهای فناور تحت حمایت پارک علم و فناوری شریف از سوی دیگر، راه‌اندازی گردیده است.

خدمات:

  • ارائه خدمات تسهیل‌گری به واحدهای فناور در حوزه تأمین مالی شامل آموزش، مشاوره، خدمات حقوقی و معرفی به شبکه سرمایه‌گذاران
  • توسعه ابزارهای جدید همکاری میان واحدهای فناور و بخش صنعت
  • ارائه راهکار‌های متنوع تأمین مالی برای واحدهای فناور

مخاطبین:

  • سرمایه‏‌گذاران
  • واحدهای فناور تحت حمایت پارک علم و فناوری شریف

گزارش کلی آمار جذب سرمایه

0
واحدهای موفق به جذب سرمایه
0 میلیارد تومان
میانگین ارزش‌‎گذاری
0 میلیون تومان
میانگین سرمایه جذب شده
0 %
میانگین درصد واگذار شده

واحدهای موفق به جذب سرمایه

نهادهای همکار

 

راه‌های ارتباطی:

parkinvest@sharif.ir

65013213-021 داخلی 115