زمینه فعالیت:

سال تاسیس:

ایده محوری: آموزش و ارتقای توانایی هنری افراد، ارتباط آن‌ها با یکدیگر از طریق باشگاه هنرمندان

وضعیت: پذیرش شده

وبسایت: mashghehonar.com

مشق هنر

استارتاپی برای هنرمندان سینما و تئاتر است که از طریق باشگاه هنرمندان آن بتوانند باهم به سادگی ارتباط برقرارکنند و آدم‌ها برای برقراری ارتباط فقط نیاز به آشنا و پارتی نداشته باشند همچنین در کنار این باشگاه که به‌صورت گسترده و حرفه ای خواهد بود ما استعداد‌یابی و آموزش به شیوه‌های مختلف هم داریم.

خیابان آزادی، ناحیه نوآوری شریف، دانشگاه صنعتی شریف، مجتمع خدمات فناوری
09393414687