زمینه فعالیت:

سال تاسیس:

ایده محوری: تجهیزات هیدرولیکی

وضعیت: پذیرش شده

وبسایت:

فرداد گستر صنعت شریف

تهران، خیابان آزادی، ناحیه نوآوری شریف، دانشگاه صنعتی شریف، ساختمان هوا فضا، طبقه 6، واحد 618